Tässä terveiset kilpailun pääyhteistyökumppanilta Viking Linelta. Lasten suosikki, Ville Viking, on paikalla lauantaina klo 11-15 tervehtimässä ja tsemppaamassa kilpailijoita.

Viking Grace

Matkustajalaivat seilaavat päivittäin Itämeren herkässä ja kauniissa saaristossa. Itämeri on ollut ja tulee olemaan Suomelle tärkeä niin liikennöintireittinä kuin vapaa-ajan virkistyksen tarjoajana. Turun ja Ahvenanmaan saaristo ovat erityisen tärkeitä matkailuvaltteja. Viking Line on ottanut asiakseen panostaa Itämeren ja sen saariston elinvoimaisuuden säilyttämiseen myös tuleville sukupolville antamalla luonnolle takaisin hyvillä teoilla – sekä isoilla että pienillä.

Meri ja saaristo ovat olleet luonnostaan tärkeitä jo vuosikymmenien ajan. Varsinainen Viking Linen ympäristötyö sai alkunsa 1980-luvulla laivaston uudistuessa ja kasvaessa, ja ympäristötyöstä onkin tullut luonnollinen osa yrityksen päätöksentekoa ja päivittäistä työtä.

Suomi 100 -juhlavuosi oli erityinen, juhlan kunniaksi varustamo keräsi varoja Itämeren suojeluun ja tutkimukseen.

Varainkeruun lisäksi yritys kertoi juhlavuoden aikana mittavista ponnisteluista Itämeren eteen ja pyrkii kannustamaan esimerkillä mukaan muita Itämerellä ja sen lähiympäristössä toimivia suomalaisia tahoja – yhdessä voimme saada enemmän aikaan.

Viking Line suojelee Itämerta muun muassa tukemalla ympäristöjärjestöjä. Viime vuonna yritys keräsi 50 000 euron potin, joka lahjoitettiin Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle. Tvärminne on maamme suurin Itämeritutkimuksen ja -opetuksen keskus. Siellä etsitään vastausta siihen, miten rehevöityminen, ilmastonmuutos, meren happamoituminen ja kalastus vaikuttavat ekosysteemiin.

Tutkimustyön tukemisen lisäksi ympäristövastuu näkyy myös laivojen arjessa. Varustamossa kiinnitetään huomiota päästöihin, jätevesien käsittelyyn sekä kierrätykseen. Aluksilla tarjoillaan luonnonmukaisesti viljeltyä reilun kaupan kahvia, kala on peräisin kestävistä kannoista, eikä ravintoloissa tarjoilla vettä muovipulloista.

Viking Line on tehnyt pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi – vuosikymmenten aikana varustamo on kiinnittänyt huomiota mm. polttoaineenkulutukseen, jätevesien käsittelyyn, kierrätykseen ja päästöihin. Pitkäjänteisellä ja aktiivisella toiminnalla ympäristötyötä on kehitetty niin, että tänä päivänä tehdään enemmän kuin mitä kansainväliset sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö edellyttävät. Tärkeä osa Punaisten laivojen ympäristötyötä on yhteistyö Itämeren suojeluun keskittyvien ympäristöjärjestöjen kanssa. 

Ahvenanmaalaisena merenkulkuyhtiönä Viking Line saa elantonsa merestä ja sen hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää. Viking Line haluaa olla edelläkävijä uusien ympäristövaikutuksia vähentävien ratkaisujen parissa.

Viking Line, Finnspring 2019 yhteistyökumppani